facebook 
Text Size
RSS
2557 - โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2557 » โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (144)
2557 - โครงการอบรมเสริมทักษะวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่องานคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
2557 » โครงการอบรมเสริมทักษะวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่องานคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (45)
2556 - เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556
2556 » เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556 "ถวายพระพร" (18)
2556 - เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556
2556 » เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556 (48)
2556 - โครงการอบรมศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
2556 » โครงการอบรมศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 (14)
2556 - เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556
2556 » เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556 "ปลูกป่ารักษาสมดุลธรรมชาติถวายแม่" (118)
2556 - พิธีไหว้ครูช่างและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
2556 » พิธีไหว้ครูช่างและบวงสรวงพระวิษณุกรรม (177)
2556 - แห่เทียนจำนำพรรษา
2556 » แห่เทียนจำนำพรรษา (57)
2556 - พิธีไหว้ครู ประจำปี 2556
2556 » พิธีไหว้ครู ประจำปี 2556 (65)
2554 - อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมลา ปี 2554
2554 » อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมลา ปี 2554 (7)
2554 - แข่งขัน TK MOS Olympic 2011
2554 » แข่งขัน TK MOS Olympic 2011 (6)
2554 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการไอที รักษ์โลก ครั้งที่ 2 ปี 2554
2554 » ผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการไอที รักษ์โลก ครั้งที่ 2 ปี 2554 (3)
2554 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนฯ ประจำปี 2554
2554 » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนฯ ประจำปี 2554 (12)
2553 - ซ้อมใหญ่ รับปริญญา 2553
2553 » ซ้อมใหญ่ รับปริญญา 2553 (33)
Powered by Phoca Gallery