facebook 
Text Size
Display # 
Title Published Date Hits
รายชื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 28 May 2018 168
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 02 April 2018 217
เข้าร่วม แข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 27 ณ ไบเทคบางนา 19 March 2018 275
แสดงความยินดีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 08 November 2017 229
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 05 November 2017 251
แจ้งบัณฑิตรายงานตัว เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญา 12 August 2017 194
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 11 August 2017 142
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560 29 June 2017 265
แจ้งการขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อขอสิทธิ์ในการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557 14 January 2015 788
ตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ และ ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 29 December 2014 1120