facebook 
Text Size

1. ประเพณีในชุมชนของนักศึกษา (รายวิชา เว็บเทคโนโลยี)

   ปีการศึกษา 2555

   1. ประเพณีการฟ้อนผีมด

   2. ประเพณีจังหวัดแพร่

   ปีการศึกษา 2556

    1. อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

    2. ชุมชนไทลื้อในล้านนา

    3. อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

    4. ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

    5. บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

    6. ประเพณีตานก๊วยสลาก

   ปีการศึกษา 2557
    จำนวนผลงานทั้งหมด 12 ผลงาน คลิ้กดูที่นี่

 

2. นายณัฐชาต ทุ่งทอง รหัส 53162910109 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

 1 nat 001

1 nat 002

1 nat 003

1 nat 004

1 nat 005

1 nat news

3. นายสถาพร เทพจันทร์ รหัส 55162910106 ได้เข้าร่วมโครงการ สิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน ปี 2555

2 sata

4. นายชัยพล เตชะสืบ รหัส 54162910122 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

3 chai

 

5. นายอัฐพล เอื้ออารี นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬายิงปืน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

Post-lpru-56-161256

  

 

6. นายอัฐพล เอื้ออารี คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬายิงปืน ท่านอน ประเภททีม และประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2557

00-web